Lễ cúng trạm nghiền và Cảng biển tại Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 20/2/2016  Công ty Tổ chức sự kiện Nghệ An phối hợp cùng với Công ty Cổ Phần Xi măng Sông Lam thuộc tập đoàn Xi măng Vissai Ninh Bình đã  tổ chức Lễ cúng “Trạm nghiền và Cảng biển” tại Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An đồng thời cùng ngày 20/2/2016 hai bên đã tiến hành Lễ khánh thành Đền Thờ” ngay tại trụ sở nhà máy Xi măng Sông Lam, Xã Bài Sơn, Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Công ty tổ chức sự kiện nghệ an Công ty sự kiện tại nghệ an Thiết bị tổ chức sự kiện tại nghệ an

Bài Viết Liên Quan