Tổ chức lễ động thổ xây dựng công trình trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Nghệ An

Một số hình ảnh về Lễ động thổ xây dựng  công trình trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Nghệ An được tổ chức vào sáng ngày 20/09/2014 tại đại lộ Lê Nin – TP vinh – Nghệ An. Tổ chức lễ động thổ tại nghệ an Công ty sự kiện tổ chức lễ động thổ tại nghệ an to chuc su kien thanh pho vinh Tổ chức thành phố vinh nghệ an Tổ chức sự kiện thành phố vinh Đơn vị truyền thông sự kiện thành phố vinh

Công ty quảng cáo và sự kiện tại thành phố vinh

 

Bài Viết Liên Quan